7R การลดอัตราตายในโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
'ในหลวง' พระราชทานวโรกาสให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ฯก่อนรับหน้าที่
ปาฐกถาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง สุขภาพดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
เว็บไซต์แพทย์ทหารตำรวจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
แผนที่ชีวิต 80 ปี จากในหลวง
คิดบวก ชีวิตบวก
โครงการ หมออ่วมช่วยชีวิต
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
80 วิธีลดภาวะโลกร้อน
ทหาร(หญิง)ไทย ในปฎิบัติการรักษาสันติภาพ ประเทศซูดาน
โครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
ร่วมโครงการ 'อาสาเพื่อในหลวง'
เครื่องแบบใหม่ ทบ.สหรัฐฯ และสนามรบที่เปลี่ยนไป
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
ประชุมวิชาการ สัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่

ดูทั้งหมด
Visitor  : 94191
 
 
6 ตุลาคม 2564
ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหารตำรวจ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๔ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 63
22 มกราคม 2564
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564
14 กันยายน 2563
8-9 ตุลาคม 2563 งานสัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ครั้งที่ 17
10 มกราคม 2563
งานกีฬา แพทย์สี่เหล่าประจำปี 2562
 
ดูทั้งหมด
 
1 มกราคม 2556
สวัสดีปีใหม่ ส.ค.ส. ๒๕๕๖
23 กรกฎาคม 2555
โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ
28 พฤษภาคม 2555
โครงการอุดหนุนทุนวิจัย
10 สิงหาคม 2554
โครงการจัดการประกวดการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ๑๐-๒๕ ก.ย.๕๔
22 เมษายน 2554
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๒

 
ดูทั้งหมด
 

พระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหารราช เนื่องในมหามงคลคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
บทอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติพระพ่อไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
สมาคมแพทย์คลินิกไทย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
108 วิธีประหยัดพลังงาน
CPR 2006
ร่าง พรบ.ควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์
โครงการแพทย์ทหารบกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เสนอบทบาทแพทย์ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูทั้งหมด
 
     
 

พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์
นายกสมาคมแพทย์ทหารฯ

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ
นายกสำรอง

พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์
รองนายก

พลตรี วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์
เลขาธิการใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

สมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่ง
ประเทศไทยท่านสามารถปรับปรุง
ข้อมูลของตัวท่านเอง โดยติดต่อ
นางชวนพิศ ลิ่วมงคล
เพื่อขอรับ user และ password
ของท่านสมาชิก ได้ที่

โทรศัพท์: ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๒ ,
๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐-๒๘ ต่อ๙๓๗๙๓

E-mail: info@amsthai.org

Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.