Click--to www.hrh84yrs.org

ความหมายของตราสัญลักษณ์
ข้อปฏิบัติการขอใช้ตราสัญลักษ์

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
109772

แจ้งผู้ดูแลระบบ

 
 
 

 Click!--อ่านคำอวยพร--
คลิก!!  อ่านคำอวยพร


Slideshow image
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๑      คลิกที่นี่ 
ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๑      คลิกที่นี่ 
ประชุมสัมมนาวิชาการ “PMQA ปีหน้าไล่ล่าคุณ” ณ ภูหินสวย รีสอร์ท ปากช่อง นครราชสีมา    คลิกที่นี่  
ผลการประกวดนวัตกรรมการแพทย์ทหารตำรวจ ปี 2564
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล "คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๕"
AMST Live Conference
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๕
ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหารตำรวจ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๔ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 63
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564
8-9 ตุลาคม 2563 งานสัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ครั้งที่ 17
งานประชุมวิชาการเเละประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 62
งานกีฬา แพทย์สี่เหล่าประจำปี 2562
ประกาศสมาคมฯ ทุนอุดหนุการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓
ขอเชิญสมาชิก ข้าราชการหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า และผู้สนใจร่วมฟัง การบรรยายพิเศษการประชุมภาควิชาการ โครงการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 62
การประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ปี 2562
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๒ ของ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 61
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนผู้บริหารหน่วยงานสายแพทย์สี่เหล่า ร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า
ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2560
กำหนดจัดประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ สมาคมแพทย์ทหาร แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕๐ ณ สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง "การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ทหารตำรวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติ"
วารสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เล่มที่ ๑/๒๕๖๐ ฉบับพิเศษ
กำหนดการประชุมวิชากา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ ๕๙
วารสารและเอกสารสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49 วันที่ 20-24 ตุลาคม 2559 ประเทศเวียดนามใต้
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 58 1/2559
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 57
ประชุมวิชาการร่วมสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 58
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจาปี 58
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๘
พิธีมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหารครั้งที่ 3
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 56
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2557
โครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 56
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๖
ขอยกเลิกการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2557 แก่ประชาชนชาวไทย
กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2556
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
วางพวงมาลา วันคล้ายวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พ.ย. ๕๖
ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก 15 วัน ประดิษฐานพระศพ พระสังฆราช ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ
งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเกษียณอายุราชการ
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท จัดสร้างรูปหล่อท้าวหิรัญพนาสูรให้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
ICMM Pan Asia Pacific Seminar(CBRN)‏
จัดการแสดงดนตรีไทย พรรณาประกอบการบรรยายพุทธประวัติครั้งที่ 8
จัดงานแสดงดนตรีคลาสสิก The Princess Galyani Vadhana Concert at Phya Thai Palace
ผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 55
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศ
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอเรียนเชิญ ร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่สมาชิกสมาคมฯ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่สายแพทย์ที่ได้รับพระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น
วันมหิดล 24 ก.ย. 2555
2nd ICMM Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๕
The 5th Princess Galyani Vadhana Concert ?A French Evening at Phya Thai Palace?
ภาพงานเลี้ยงแสดงความยินดี 26 เมษายน 2555
ขอความร่วมมือ ปชส. งานประชุมแพทย์ทหารภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 22
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 54
สัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2554
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2555
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ท่านปลัดกระทรวงกลาโหม
บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ขอเชิญสมาชิกร่วมดูงาน เส้นทางสายไหม ในเอเชียกลาง ณ อุซเบกิสถาน
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ถึงเวลาสร้างเครือข่าย รพ.ไทย
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรม
หัวใจแพทย์ทหาร พลโท สืบพงษ์ สังขะรมย์ (นอกราชการ)
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมกอล์ฟการกุศล 14 ก.พ. 2554
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๓ รพ.พยาบาลตำรวจ ๒๕?กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมแพทย์ทหารฯ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ วินเทจ คลับ กรุงเทพฯ
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553 ระหว่าง วันที่ 12- 26 ม.ค.54 (ปรับปรุง เมื่อ?4 ม.ค.54)
ภาพสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารสี่เหล่า เรื่อง ?การตรวจร่างกายประจำปี: มาตรฐานและรูปแบบสำหรับทหาร ตำรวจ? วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๒
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 52
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๒
ประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง
ภาพกิจกรรม ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2552
ภาพกิจกรมม การสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์ทหารสี่เหล่า "ตามทัน PMQA เพื่อยกระดับองค์กร"
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2549
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมงานสังสรรค์สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ เทิดพระเกียรติเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ ๖๐
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยง แสดงความยินดี
ผังการจัดการสารสนเทศ พทท.49
วารสาร การประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ 39
ประชุมสัมมนาวิชาการ ?PMQA ปีหน้าไล่ล่าคุณ? ณ ภูหินสวย รีสอร์ท ปากช่อง นครราชสีมา
ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่41
ขอเชิญสมาชิกร่วมประชาพิจารณาร่างเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหาร
วารสารประชุมใหญ่สามัญรประจำปี ครั้งที่ 40
ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๑ คลิกที่นี่
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2549 คลิกที่นี่
วารสาร การประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ 39 คลิกที่นี่
ผังการจัดการสารสนเทศ พทท.49 คลิกที่นี่
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยง แสดงความยินดี คลิกที่นี่
เสนอบทบาทแพทย์ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ คลิกที่นี่
โครงการแพทย์ทหารบกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมงานสังสรรค์สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย   
download set1
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ เทิดพระเกียรติเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี Download Set1    //    Download Set2   //   Download set3

บทความน่าสนใจ
พระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหารราช เนื่องในมหามงคลคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
บทอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติพระพ่อไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
สมาคมแพทย์คลินิกไทย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของข้าราชการ พ.ศ. 2550
ข้อเท็จจริงทางการแพทย์
HAPPY TOILET
สถาบันแพทย์ไทย-อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับแพทย์ทหาร โดย พลเอก ประวิชช์ ตันประเสริฐ
ข้อปฏิบัติการขอใช้ ตราสัญลักษณ์และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ความมหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
หัวใจแพทย์ทหาร โดย พลตรีสืบพงษ์ สังขะรมย์
การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ โดยอัจฉรา ภูริคุปต์
รูปแบบการบริหารข้าราชการพลเรือนกลาโหม โดยพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
การบริหารจัดการภาครัฐแพทย์ทหาร โดยสำนักงาน ก.พ.
เส้นทางสร้างสุขภาพ
รัฐธรรมนูญ2549 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
กฎอัยการศึก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
เสนอบทบาทแพทย์ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการแพทย์ทหารบกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
108 วิธีประหยัดพลังงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ท.ท. 2550
ร่าง พรบ.ควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์
CPR 2006
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของข้าราชการ
    พ.ศ. 2550
ข้อเท็จจริงทางการแพทย์
HAPPY TOILET
สถาบันแพทย์ไทย-อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับแพทย์ทหาร โดย พลเอก ประวิชช์ ตันประเสริฐ
ข้อปฏิบัติการขอใช้ ตราสัญลักษณ์และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์ การจัดงาน
    ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ความมหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป
หัวใจแพทย์ทหาร โดย พลตรีสืบพงษ์ สังขะรมย์
การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ โดยอัจฉรา ภูริคุปต์
รูปแบบการบริหารข้าราชการพลเรือนกลาโหม โดยพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
การบริหารจัดการภาครัฐแพทย์ทหาร โดยสำนักงาน ก.พ.
เส้นทางสร้างสุขภาพ

รายงานการประชุมวิสามัญ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2550
สวัสดีปีใหม่ ส.ค.ส. ๒๕๕๖
โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ
โครงการอุดหนุนทุนวิจัย
โครงการจัดการประกวดการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ๑๐-๒๕ ก.ย.๕๔
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๒
ภาพกิจกรรมกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
ภาพกิจกรม เลี้ยงแสดงความยินดี 4 พ.ย.53
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ
แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจโครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
สิทธิประโยชน์ของการตรวจร่างกายประจำปีที่พึงได้รับจากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เกี่ยวกับการตรวจร่างกายประจำปี
Health CheckUp นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม
งานประชุมใหญ่ สมาคมแพทย์ทหารฯ
50 ปีสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
อาศิรพาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
รายงานการประชุมวิสามัญ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2550
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ปี 2550
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2551
รัฐธรรมนูญ2549 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
กฎอัยการศึก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540
ดาวน์โหลดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสถิตในหทัยราษฏร์

การปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก
สมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลของตัวท่านเอง โดยติดต่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญธิป  บุณยะยุต เพื่อขอรับ user และ password ของท่านสมาชิก ได้ที่
โทรศัพท์: ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๒ , ๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐-๒๘ ต่อ ๙๓๗๙๓
หรือที่ E-mail: info@amsthai.org

เว็บไซด์ waithong.com
เป็นเว็บไซต์ที่จะเป็นสื่อให้ประชาชนที่กำลังจะเข้าสู่วัยทอง
และแพทย์ที่ให้การดูแลทางด้านนี้ได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทางลึก
>> เข้าเยี่ยมชม

เว็บไซต์ thaiheartfound.org
วิดีโอคู่มือการสาธิตการกระโดดเชือก
(Jump Rope Demonstration)
>> เข้าเยี่ยมชม

เว็บไซต์ dhammahome.com
บ้านธัมมะมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
>> เข้าเยี่ยมชม


เว็บไซต์ http://www.dabos.or.th
มูลนิธิพระดาบส
>> เข้าเยี่ยมชม

เว็บไซต์ www.nsm.or.th
ภาวะโลกร้อน : อันตรายจากน้ำมือมนุษย์
>> เข้าเยี่ยมชม
 
User name
@amsthai.org  
Password
  รายชื่อ Website แพทย์ทหาร/ตำรวจ
กรมแพทย์ทหารบก
กรมแพทย์ทหารเรือ
กองทัพเรือ
กรมแพทย์ทหารอากาศ
สำนักงานแพทย์ใหญ่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โรงงานเภสัชกรรมทหาร
สำนักราชเลขาธิการ
สำนักงานแพทย์ทหาร
แพทยสภา
แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สำนักพระราชวัง